xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 เผยกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมระดับหนึ่งในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น การสำรวจจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การจัดการเลือกตั้งจะเริ่มจากระดับบน หรือระดับล่างก่อนนั้น อยู่ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา และเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะที่ผ่านมา มีการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมในช่วงที่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข รวมถึงต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง จากเดิม 1,000 คนต่อหน่วย เหลือประมาณ 600 คนต่อหน่วยด้วย