xs
xsm
sm
md
lg

คณะบุคคล-ปชช.ทั่วสารทิศถวายพระพรเนื่องแน่น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (12 ส.ค.) คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อาทิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ปลัดกระทรวงกลาโหม, หน่วยราชการในพระองค์ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์, กรมการเงินทหารบก,กระทรวงสาธารณสุข,มูลนิธิชัยพัฒนา,สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์,บจก.ไปรษณีย์ไทยจำกัด,บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์,สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,สำนักงานอัยการสูงสุด,กรมการปกครอง,บจก.ไทยเบฟเวอเรจ,คณะผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด,บริษัท เมืองไทยประกันภัย มหาชน,สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ,สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฯลฯ

ขณะที่สนามหญ้าหน้ากองแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ ในการจัดลงนามถวายพระพรภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ได้มีการดูแลความสะอาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจวัดอุณหภูมิ, ผู้ลงนามถวายพระพรสวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนลงนาม โดยประชาชนจากทุกสารทิศสวมใส่เสื้อสีฟ้าทยอยเดินทางมาลงนามอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นางสาวกัณจนา มาลัยทอง ชาว จ.ลำปาง อายุ 64 ปี ถือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้แนบอกขณะลงนามถวายพระพร กล่าวว่า ด้วยความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนเดินทางมาลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และเป็นร่มโพธิร่มไทรของประชาชน ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริมากมาย ทรงมอบหมายงานให้องคมนตรี น้อมนำพระบรมราโชบายไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ช่วงวิกฤตโควิดทรงมีพระเมตตาพระราชทานห้องตรวจโรคติดเชื้อโควิด รถตรวจเชื้อโควิด ลงพื้นที่ต่างๆ ช่วยชาวบ้านที่มีความเสี่ยง รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตื้นตันในน้ำพระราชหฤทัยในหลวง

นางสุชาดา นิยม ชาว จ.ชลบุรี กล่าวว่า ช่วงเช้าตนและเพื่อนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณสนามหลวง จากนั้นเดินทางมาลงนามถวายพระพรในหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ในฐานะคนไทยใต้ร่มพระบารมี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง รู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม พัฒนาชุมชน ศาสนสถานให้สะอาด รวมถึงร่วมอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า รักษาความสมบูรณ์ทรัพยากรประเทศ โครงการพระราชดำริของพระองค์กระจายทั่วประเทศ