xs
xsm
sm
md
lg

คณะบุคคล-ปชช.ทั่วสารทิศ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อาทิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม หน่วยราชการในพระองค์ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กรมการเงินทหารบก,กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บจก.ไปรษณีย์ไทยจำกัด บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด กรมการปกครอง บจก.ไทยเบฟเวอเรจ คณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย มหาชน สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฯลฯ

ขณะที่สนามหญ้าหน้ากองแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ในการจัดลงนามถวายพระพรภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ได้มีการดูแลความสะอาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ลงนามถวายพระพรสวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนลงนาม โดยประชาชนจากทุกสารทิศสวมใส่เสื้อสีเหลืองทยอยเดินทางมาลงนามอย่างต่อเนื่อง

นางสาวกัณจนา มาลัยทอง ชาวลำปาง อายุ 64 ปี ถือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้แนบอกขณะลงนามถวายพระพร กล่าวว่า ด้วยความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนเดินทางมาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และเป็นร่มโพธิร่มไทรของประชาชน ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริมากมาย ทรงมอบหมายงานให้องคมนตรี น้อมนำพระบรมราโชบายไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ช่วงวิกฤตโควิดทรงมีพระเมตตาพระราชทานห้องตรวจโรคติดเชื้อโควิด รถตรวจเชื้อโควิด ลงพื้นที่ต่างๆ ช่วยชาวบ้านที่มีความเสี่ยง รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตื้นตันในน้ำพระราชหฤทัยในหลวง

นางสุชาดา นิยม ชาวชลบุรี กล่าวว่า ช่วงเช้าตนและเพื่อนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณสนามหลวง จากนั้นเดินทางมาลงนามถวายพระพรในหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ในฐานะคนไทยใต้ร่มพระบารมี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง รู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม พัฒนาชุมชน ศาสนสถานให้สะอาด รวมถึงร่วมอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า รักษาความสมบูรณ์ทรัพยากรประเทศ โครงการพระราชดำริของพระองค์กระจายทั่วประเทศ