xs
xsm
sm
md
lg

ธอส.ออก 7 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพายุ"ซินลากู"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโครงการ "เงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2563" เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู ประกอบด้วย 1. กรณีลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหาย ลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก 2. กรณีลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหาย ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก 3. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ขอประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด 4. ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี 5. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี 6. ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และ 7. พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fastrack) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายค่าสินไหมเร่งด่วน 15,000 บาท หรือจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรณีกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มความคุ้มครองตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี ติดต่อขอใช้มาตรการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการสามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์