xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสานหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-วาตภัย 5 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (10 ส.ค.) ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินสไสด์ และวาตภัย ดังนี้

น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 48 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9 ครัวเรือน ได้แก่ ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ รวม 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน น่าน ในพื้นที่อำเภอสองแคว และท่าวังผา รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ เลย ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ในพื้นที่อำเภอนาดี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 6 หลัง สถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำลดลง

ดินสไสด์ในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ น่าน ในอำเภอสองแคว รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน

วาตภัยในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ในอำเภอเวียงสระ รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป