xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพมาทดสอบความพร้อมการขับขี่ใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ.จะหารือร่วมกับ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี ฝ่ายปฎิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ภายในสัปดาห์หน้านี้ ถึงการจัดทำโครงการ เตรียมพร้อมสมรรถภาพในการขับรถ "recall" เพื่อให้ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาแสดงตัวที่ขนส่งฯ ทั่วประเทศ และทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง

ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รายใดยังมีสมรรถภาพร่างกายพร้อมจะสามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับนั้นต่อไปได้ แต่หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาพร่างกายไม่สามารถขับรถได้แล้ว และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนน ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองและผู้ใช้รถอื่นจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไม่ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าว อาจจะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพบ้าง แต่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถส่วนรวม