xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมจากฤดูฝน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ผบ.บกปภ.ช.) ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากกรณีพายุ "ซินลากู" พบว่าพายุดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในหลายพื้นที่ และยังส่งผลให้เกิดคลื่นลมแรงในทะเลฝั่งอ่าวไทยและในฝั่งอันดามัน ดังนั้น เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากกรณีพายุ "ซินลากู" เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอกำชับการดำเนินการตามแพวกางการแชิญเหตุ ดังนี้

1.การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ให้ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศ ปริมาณฝนระดับน้ำในพื้นที่ ทำการวิคราะห์ ประมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย และให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยถึงในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตลอดจนสร้างการรับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการรับความช่วยเหลือกับภาครัฐ

2.การอพยพประขาชน เมื่อเกิด หรือคาดว่าจะเกิตอุทกภัย ดินโคลนถล่มในพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครอง และองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแผนการอพยพประขาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ การแจกจ่ายถุงยังชีพให้ครอบคลุม ทั่วถึง และจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

3.เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น อาทิ ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ สิ่งสาธารณูปโภค ฯลฯ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูตามระเบียบโดยเร่งด่วนต่อไป

4.ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุ"ซินลากู" สรุปสถานการณ์ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง อย่างต่อเนื่องทุกวัน ในเวลา 11.00 น. และเวลา 18.00 น. จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง