xs
xsm
sm
md
lg

มท.3 มอบ ส.ป.ก. 4-01 เกษตรกรบึงกาฬ หนุนพัฒนาอาชีพตามนโยบายรัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (1 ส.ค.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืน ที่หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) จังหวัดบึงกาฬ ในการเชื่อมแผนพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น