xs
xsm
sm
md
lg

“รมช.เกษตรฯ” ลุยโคราช ยันแก้ปม ส.ป.ก.4-01 เพื่อเกษตรกร รับปากเร่งสางปัญหาร้องเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ธรรมนัส” รมช.เกษตรฯ ควง “วีรศักดิ์” รมช.พาณิชย์ ลงพื้นที่โคราช รับฟังปัญหาที่ดินทำกิน ยันแก้ปม ส.ป.ก.4-01 เพื่อเกษตรกร รับปากเร่งเครื่องสางปัญหาร้องเรียนมาตามขั้นตอน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 63 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ ลงพื้นที่ที่ว่าการ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ตรวจราชการ พร้อมรับฟังปัญหาเรื่องที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังของจากเกษตรกร โดยมี พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา รายงานถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนของเขตปฏิรูปที่ดิน การแพร่ระบาดของโรคใบด่างในมันสัมปะหลัง และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบปัญหาชี้แจงถึงสภาพปัญหาในพื้นที่

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสได้พูดคุยพบปะกับเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่อื่นๆ โดยได้รวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับกลับไปหารือและแก้ไขกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่มีปัญหาการประกาศเขตทับซ้อน การแก้ไขโรคระบาดใบด่างในพืชมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ และข้อคิดเห็นอื่นๆ จากเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับคำแนะนำมา

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวช่วงหนึ่งว่า การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น จะต้องได้รับการแก้ไขทั้ง 72 จังหวัด และขณะนี้ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการแก้ปัญหาข้อบังคับ ตลอดจนพระราชบัญญัติของทางสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำภาคการเกษตรได้นั้นจะต้องมีกฏหมายรองรับ เพื่อทำให้พื้นที่ดินเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกลับคืนสู่พี่น้องเกษตรกรเป็นหลัก

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังวัดหนองไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อฟังปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ของเกษตรกร ซึ่งในพื้นที่เขต อ.เมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 478,343 ไร่ แบ่งออกเป็น 25 ตำบล เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 82,945 ไร่ ที่ดินที่จัดสรรให้แก่พี่น้องเกษตรกรแล้ว จำนวน 4,558 ราย เนื้อที่ 46,225 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 36,720 ไร่

โดย ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรได้ร้องเรียนมาอย่างเป็นไปตามขั้นตอน


กำลังโหลดความคิดเห็น...