xs
xsm
sm
md
lg

พม.เปิดฝึกอบรมอาชีพให้สตรี หวังเพิ่มช่องทางรายได้หลังเจอพิษโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี เพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง โดยเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้สตรี ซึ่งจะช่วยให้มีการประกอบอาชีพใหม่ หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 รวมถึงดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว

ทั้งนี้ กระทรวงจะจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กดูแลบุตรของคนทำงานกลางคืน โดยจะนำร่องแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีความพร้อมทางศักยภาพในการดูแลเด็ก ก่อนจะขยายไปยังจังหวัดอื่นต่อไป