xs
xsm
sm
md
lg

กสร.ฝากศูนย์เด็กเล็กฯ Big cleaning ป้องกันไวรัสโคโรนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสร.จัด Big cleaning ศูนย์เด็กเล็กฯ ป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมฝากนายจ้างที่มีศูนย์เลี้ยงเด็กฯตรวจคัดกรองเด็ก ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ของเล่นทุกวัน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า จากกรณี
ที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐมและจ.สมุทรปราการ ภายใต้การกำกับดูและของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้สั่งการให้ศูนย์เด็กเล็กฯทั้ง 2แห่ง จัดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียนด้วยเครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์ และล้างมือด้วยเจล การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสแก่เด็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนและบริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ เป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันนี้ถึง 10 ก.พ.นี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย และบุคลากรของศูนย์ฯด้วย

ทั้งนี้ กสร.ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ จัดมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรนา เช่น
การตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและของเล่นทุกวัน หรือเมื่อมีการเปื้อนน้ำลาย น้ำมูกหรือสิ่งสกปรก รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย การจัดเจลล้างมือและมีมาตรการเคร่งครัดในการล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็ก เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองในการป้องกันไวรัสดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น