xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยประกาศหั่นเงินเดือน - ขอความร่วมมือเข้าโครงการ Together We Can

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การบินไทย ประกาศวันนี้ (1 ส.ค.) ว่า ได้ทำการปรับลดเงินเดือน และค่าตอบแทน และโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can ) ซึ่งเปิดให้พนักงานเข้าร่วมโครงการได้แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการขอความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ การบินไทย ได้ยกเลิกประกาศก่อนหน้า เรื่องการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และมาตรการอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยให้ไช้ประกาศฉบับนี้แทน ซึ่งพนักงานสามารถลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามโครงการฯ โดยไม่จำกัดจำนวนวันที่หยุดต่อเนื่อง และจำนวนครั้งในการลาหยุด ทั้งยังให้ระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และระหว่างการลาหยุดสำหรับโครงการฯ พนักงานสามารถไปทำงานอื่นๆ หรืออาชีพเสริมได้ โดยที่งานนั้นๆ ต้องไม่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ และขัดต่อผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และห้ามใช้ทรัพยากรและข้อมูลของบริษัทฯ ในการทำงานนั้นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ