xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดองค์การค้าฯ ไฟเขียวจ้างลูกจ้างเดิม 200 คน เดินหน้าแผนฟื้นฟูองค์กร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในฐานะโฆษก สกสค. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. มีมติอนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 200 คน เพื่อมาช่วยฟื้นฟูตามแผนงานใหม่ขององค์การค้าฯ โดยการอนุมัติจ้างลูกจ้างนั้นถือเป็นพนักงานองค์การค้าฯ เดิม แต่จ้างด้วยฐานเงินเดือนใหม่ ดังนั้นถือว่าการจ้างครั้งนี้เราจ่ายเงินเดือนจริงตามเงินในกระเป๋าที่องค์การค้าฯ มีอยู่ เช่น ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินร้านศึกษาภัณฑ์พานิชย์ จากเดิมเงินเดือน 40,000 บาท ในอัตราใหม่ จำนวน 17,000 บาท โดยการจ้างจะต้องไม่ขาดทุน และทำให้องค์กรเดินหน้าไปได้ด้วยแผนงานที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในอนาคต ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้อนุมัติการจ่ายเงินก้อนแรกให้แก่ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 951 คน เป็นเงิน 400 ล้านบาท โดยจ่ายให้ 75% ตามฐานเงินเดือนของแต่ละคน เพราะที่ผ่านมาเรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้ เนื่องจากบอร์ดบริหารองค์การค้าฯ ชุดเดิมมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องจ่ายเงินให้แก่พนักงานทุกคน 75% ตามฐานเงินเดือนของแต่ละคน ในกรณีนายจ้างให้หยุดงาน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงคิดว่าต้องมอบการจ่ายเงินนี้ให้แก่ประกันสังคมดำเนินการ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ประกันสังคมยืนยันกลับมาแล้วว่าเมื่อมีการจ่ายเงิน 75% ตามฐานเงินเดือนไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน และพฤษภาคม องค์การค้าฯ ก็จะต้องทำแบบเดิม ดังนั้นเราถือว่าเราจะนำเงินจากองค์การค้าฯ ที่มีอยู่จ่ายให้ทันที ซึ่งถือว่าไม่มีสิ่งใดติดต้างอีกต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงโมเดลธุรกิจใหม่ขององค์การค้าฯ ซึ่งธุรกิจใหม่นี้เป็นแผนงานการฟื้นฟูองค์การค้าฯ จากนายอดุลย์ บุสสา ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ คนปัจจุบัน โดยจะมีการปรับรูปแบบธุรกิจขององค์การค้าฯ ให้เป็นธุรกิจ E-Learning ซึ่งจะดำเนินการคู่ขนานกับตำราเรียนที่มีอยู่ เช่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เดิมใช้หนังสือเรียนเป็นกระดาษ โดยบางคำศัพท์ในกลุ่มวิชานี้ผู้เรียนต้องไปตีความเองจากการเสิร์ชหาข้อมูลผ่านกูเกิล ส่งผลให้ความหมายของเนื้อหาคลาดเคลื่อน เป็นต้น ดังนั้น E-Learning ที่องค์การค้าฯ กำลังจะเริ่มทำนี้ จะเป็นโปรแกรมที่เด็กสามารถกดหาคำศัพท์หรือเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ทันทีอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้เรียนควบคู่ไปกับตำราเรียน ทั้งนี้ การดำเนินการธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว ต้องการให้องค์การค้าฯ มีสินค้าที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและเทคโนโลยีมากขึ้น