xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.สำรวจความต้องการ ปชช.ออกแบบประกันหลักร้อยเอาใจรากหญ้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.มีนโยบายให้บริษัทประกันภัยเร่งออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อประชาชนรายย่อยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบประกันราคาถูกและให้มีความคุ้มครองเฉพาะเจาะจง เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงประกันได้ง่าย และเสียเบี้ยราคาไม่แพง นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ เร่งลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ว่าต้องการการทำประกันภัยในรูปแบบไหน เพื่อนำมาประสานกับบริษัทประกันภัยให้ออกผลิตภัณฑ์มาโดยเร็ว

นายสุทธิพล กล่าวว่า ผลการประกันภัยช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาพบว่ามีคนไทยทำประกันไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังมีความต้องการทำประกันอยู่สูง หากเป็นประกันที่มีเบี้ยราคาไม่แพง และตอบโจทย์สถานการณ์ในช่วงนั้น ดังนั้น คปภ.จึงสนับสนุนให้บริษัทประกันเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีเบี้ยถูก หลักไม่กี่ร้อยบาท ซึ่งจะทำให้คนตัดสินใจทำประกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกประกันภัยไข้เลือดออก ประกันภัยลำไย ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟ ประกันภัยประมงชายฝั่งมาแล้ว และหลังจากนี้ กำลังศึกษาการออกประกันภัยอื่นๆ ให้มีการคุ้มครองโรคอื่นๆ เพิ่ม

นอกจากนี้ ยังได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. จังหวัดราชบุรี  และมอบนโยบายการทำงานเชิงรุกเน้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย ขยายเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งชมรมประกันภัยต่างๆ ในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน