xs
xsm
sm
md
lg

"จุรินทร์"พอใจผลงาน 1 ปี ประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด ผลักดันสมาร์ทโชห่วย-สินค้า GI

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการทำงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของกระทรวงพาณิชย์ ว่า โครงการประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ สามารถดำเนินโครงการให้เห็นผลในทางปฏิบัติได้ภายใน 5 เดือน สามารถจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกร 71,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกร 7.29 ล้านครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังสามารถเดินหน้าจัดโครงการลดราคาสินค้า 5 ล็อต เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการผลักดันโชห่วยเพื่อยกระดับให้เป็นสมาร์ทโชห่วยทั่วประเทศ พร้อมผลักดันสินค้า GI เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ควบคู่กับการสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ ส่งเสริมการค้าดิจิทัล