xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด กทม.ตรวจความพร้อมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสมภาคย์ สุขอนันต์ ตรวจการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค ซึ่งการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ปลัดกรุงเทพมหานคร ขอให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางพระราชดำเนินที่มีความลาดเอียง ควรมีวัสดุกันลื่น รวมทั้งขอให้เพิ่มการพัฒนาความสะอาดสถานที่เพิ่มเติมและเสริมความรู้ให้นักเรียนผู้ถวายรายงานให้มากขึ้น และกำชับให้นักเรียนและครูแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผน