xs
xsm
sm
md
lg

"ปรีดี ดาวฉาย" ลาออกจากกสิกรไทย คาดรอนั่ง รมว.คลัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย พันจากตำแหน่ง โดยบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ขอเรียนว่า

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตกลงร่วมกับธนาคารที่จะยุติสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการก่อนครบกำหนด และได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นตันไป

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายปรีดี ถูกทาบทามจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง