xs
xsm
sm
md
lg

สถานทูตฯ เปิดให้คนไทยในญี่ปุ่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศช่วงเดือน ส.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館 ระบุว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ขอให้คนไทยในญี่ปุ่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประสานงานกับสายการบินต่างๆ จัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สำหรับเที่ยวบินในเดือนกรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งหนังสือรับรองให้ทุกท่านที่ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว (โปรดตรวจสอบทั้งใน inbox และใน junk mail ของอีเมล) โดยจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 ชาวไทยในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับไทยได้กว่า 2,300 คน

สำหรับเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อให้ชาวไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับไทยในเดือนสิงหาคม สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งแผนการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย ในวันและเที่ยวบินต่อไปนี้ :

- วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 (200 ที่) โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL031
- วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 (200 ที่) โดยสายการบิน All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NH 847
- วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 (200 ที่) โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL031
- วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 (200 ที่) โดยสายการบิน All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NH 847

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ลงทะเบียนตามลิงก์ต่อไปนี้ https://forms.gle/MFMvx2427h6tGHq67 ขณะที่ชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกับคนไทย ขอให้ลงทะเบียนในลิงก์เดียวกันนี้ด้วย โดยดูรายละเอียดที่ท้ายประกาศนี้

สำหรับผู้ที่อยู่ใน waiting list ของเที่ยวบินเดือนกรกฎาคม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อท่านแล้วว่าถ้ามีผู้ยกเลิกจะติดต่อไปอีกครั้ง ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางในเที่ยวบินเดือนสิงหาคมได้ โดยขอให้แจ้งยกเลิก waiting list กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมลที่ส่งมาด้วย)

และขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนกันยายน/ตุลาคม กับสายการบิน JAL หรือ ANA (ตามเที่ยวบินพิเศษที่ต้องการไป) สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารของ JAL หรือ ANA อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ

2. ส่งเอกสารดังนี้
2.1) หนังสือเดินทาง
2.2) บัตรโดยสาร
2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี)
2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน
ลิงก์ใบยินยอมรับการกักตัว >> https://drive.google.com/file/d/1eqp5Kh5heo0dFulkukQA0RMRPWmxhqVF/view?fbclid=IwAR34A73qG7gLL6kpM_fnqMPRrx5QzcREi2diEzuFWHDRUTU_MYDiMP89JiQ

มาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า "วันที่ประสงค์เดินทาง AUGUST flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)" เช่น "5 AUGUST flight-KONTHAI JAIDEE"

สำหรับผู้ที่จะเดินทางในเที่ยวบินวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาในโอกาสแรกภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น)

หมายเหตุ - การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อลงทะเบียนในลิงก์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดทางอีเมล

โดยที่โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจัดสรรในการนำคนไทยกลับในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ผู้ส่งเอกสารมาครบถ้วน โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและกรณีเร่งด่วนก่อน สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีเที่ยวบินถัดไป จะประกาศให้ทราบต่อไป

สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่เป็นประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกัน ขอให้ลงทะเบียนในลิงก์ข้างต้นด้วย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29Daj6SC432hBXLcGCEZ7kAE7yxKtl_heZ-wK4lASgAeJ5g/viewform

ชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่ไม่ได้เดินทางพร้อมคนไทย ขอให้ดูรายละเอียดการลงทะเบียนที่ http://site.thaiembassy.jp/th/

ทั้งนี้ คู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติมีเงื่อนไขและการดำเนินการเพิ่มเติมจากกรณีคนไทยดังนี้
1) ลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29Daj6SC432hBXLcGCEZ7kAE7yxKtl_heZ-wK4lASgAeJ5g/viewform ใน "เหตุผลที่จะต้องเดินทางกลับไทยโดยด่วน" โปรดระบุชื่อคู่สมรสและครอบครัวที่เป็นคนไทย และจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกัน

2) ส่งเอกสารต่อไปนี้ ไปที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า "วันที่ประสงค์เดินทาง AUGUST flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) –ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน" เช่น "26 AUGUST flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE" เพื่อสถานเอกอัครราชทูตออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล
2.1) หนังสือเดินทาง
2.2) บัตรโดยสาร
2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hsscovid.com/?fbclid=IwAR3qZMe_Q5PUzBtEqpojnRNJgbDLeHPRFGBl05oATY0Y9bmT-OyM-5fG3AI

2.4) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/covidVISA/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-fillable%20(2).pdf?fbclid=IwAR21wIzGKK6HD1NjzuswVqcX-8b1JGtMEXIfZnooI7beFwtI-C88YBJh-ZI
2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp)

3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
3.1) เอกสาร COE (ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกให้เมื่อได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบ)
3.2) Declaration Form ที่ผู้ร้องลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ
3.3) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly/Travel Health Certificate) ซึ่งได้รับการออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
3.4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งยืนยันว่า ปลอดเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
3.5) แบบฟอร์ม ต. 8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ได้ที่ AOT Airports Application