xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 2 แห่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ 20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน 311 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์ เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 175 คน ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารที่ 4 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง โดยการทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะกับวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสด้วย

รวมถึงที่วัดประสาทบุญญาวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน ฉีดล้างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกับที่ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยราชการในพระองค์ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และชาวชุมชนท่าน้ำสามเสน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดินเท้า เก็บกวาดบริเวณโดยรอบชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ทำให้เกิดความสะอาด สวยงามแก่ชุมชนอีกด้วย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่างๆ มาโดยตลอด

แม้แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ก็ยังทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ได้พระราชทานถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ห้องตรวจเชื้อที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อให้สามารถตรวจโรคติดเชื้อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ดังพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และบรรเทาความทุกข์ยาก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้