xs
xsm
sm
md
lg

กษ.รับลูกนายกฯ เร่งวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าว ตั้งเป้าทวงแชมป์ส่งออก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทวงแชมป์ผู้ส่งออกข้าวและการประกวดข้าวหอมโลกให้ได้ใน 2 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจะเร่งให้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และการผลิตข้าว จึงมอบหมายให้กรมการข้าวจัดงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นายประภัตร กล่าวต่อว่า ความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้มั่นใจว่าปีหน้าไทยจะสามารถเรียกคืนแชมป์ส่งออกข้าวกลับมาได้อย่างแน่นอน รวมถึงแชมป์การประกวดข้าวหอมโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปี

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชนะการประกวดครั้งนี้จะต้องไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ที่ผ่านมาชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพ ทำให้ได้ผลผลิตต่ำประมาณ 350 กิโลกรัมต่อไร่ แต่หากใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 500-700 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมอบหมายกรมการข้าวส่งเสริมและสนับสนุนทั้งเครื่องมือและความรู้ให้เกษตรกร