xs
xsm
sm
md
lg

"วิษณุ"ยอมรับ"สี่กุมาร"ลาออกกระทบการทำงานรัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ว่า ไม่สามารถตอบได้ว่าจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ แต่ยอมรับว่ามีผลกระทบกับการทำงานของรัฐบาลอยู่บ้าง ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี ส่วนในตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลง หากไม่สามารถมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รับผิดชอบงานแทนได้ ก็ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งผู้เข้ามาทำหน้าที่แทน

ขณะเดียวกัน นายวิษณุ กล่าวถึงการกรอกประวัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่า ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่จะต้องกรอกประวัติทุกคนอยู่แล้ว รวมไปถึงกรณีที่มีการย้ายกระทรวงก็ต้องกรอกประวัติเช่นเดียวกันด้วย