xs
xsm
sm
md
lg

กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า ขณะนี้ กกต.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ครบเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำเขต

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ได้ออกประกาศกำหนดให้ห้องประชุม ชั้น 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นสถานที่รับสมัคร ซึ่งสถานีที่ดังกล่าวกว้างขวาง โอ่โถง มีพื้นที่เพียงพอในการจัดสถานที่รับสมัครแบบ Social Distancing มีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองและเจลแอลกอฮอล์ด้วย

ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ทางสำนักงานฯ จะร่วมมือกับทางเขต ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร การจัดสถานที่เหมาะสมหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการคัดกรองบุคคลเข้าสถานที่มีความพร้อมหรือไม่ โดยเป็นการซักซ้อมและทบทวนแนวทางต่างๆ ก่อนที่จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้ทุกอย่างมีความพร้อมเต็มที่และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะเดียวกัน ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน ศบค.จังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด ว่า ขั้นตอนการใช้สิทธิยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.จำนวน 3 คน ทำหน้าที่คัดกรองผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนน หากคัดกรองแล้วพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทาง กกต.ได้จัดคูหาพิเศษ 1 คูหา ไว้คอยอำนวยความสะดวกด้วย ยืนยันว่าเตรียมความพร้อมและจัดมาตรการเฝ้าระวังไว้อย่างเต็มที่