xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง แบบ New Normal

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการปรับรูปแบบแนวทางการเลือกตั้งในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาด โดยได้กำหนดขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีการเตรียมตัวมาจากบ้าน สวมหน้ากากอนามัยและเตรียมเอกสารแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ

เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อ วัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ยื่นหลักฐานแสดงตนพร้อมทั้งถอดหน้ากากอนามัยและสวมหน้ากากกลับคืน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อและบัตรต้นขั้ว ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ รับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหาลงคะแนน ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกแยกให้ไปลงคะแนนพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค ณ หน่วยเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเลือกตั้งทุกขั้นตอน จะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด