xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เผยมาตรการ-ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงมาตรการและขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน ก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้งจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีจุดให้บริการทั้งหมด 4 จุด ตั้งแต่กระบวนการก่อนเข้าคูหาจนกระทั่งออกจากคูหา หากพบผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะมีการคัดแยกให้ไปใช้สิทธิที่คูหาที่ได้จัดเตรียมไว้ต่างหาก

ส่วนการนับคะแนนเลือกตั้งนั้น จะใช้มาตรการเช่นเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข