xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.กำชับนิคมฯ ทั่วประเทศคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง ป้องกันน้ำท่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และจะไปสิ้นสุดในช่วงเดือนตุลาคม 2563 กนอ.จึงได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศให้คอยติดตาม และเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่

นอกจากนี้ ได้กำชับให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งปฏิบัติตามแผนป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ สำรวจและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของคันดินป้องกันน้ำท่วม เตรียมความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วม เครื่องสูบน้ำระบายน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ จัดหาเครื่องสูบน้ำสำรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระสอบทราย และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรตลอด 24 ชั่วโมง และประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด