xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลฯ สั่งเตรียมพร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก แม้อ่างเก็บน้ำยังมีที่ว่างรองรับ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามฝนตกในภาคอีสานกลาง ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ (6 ก.ค.) พบว่า มีฝนตกกระจายทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันประมาณ 79 ล้าน ลบ.ม. โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 69 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 11 ล้าน ลบ.ม.     คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯรวมกัน

ทั้งนี้ แม้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดยังมีพื้นที่ว่างสามารถรองรับน้ำในฤดูฝนได้อีกมาก แต่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูน้ำหลาก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ลำเลียงน้ำบางส่วนไปเก็บกักไว้บริเวณด้านเหนือประตูระบายน้ำบุ่งเป้า ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง และประตูระบายน้ำบ้านบาก รวมไปถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เช่นเครื่องสูบน้ำ รถขุด Sheet Pile กระสอบทราย และเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไปประจำไว้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที