xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.มาลาวีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา (Mr. Lazarus McCarthy Chakwera) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

ฯพณฯ นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี
กรุงลิลองเว

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐมาลาวี

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลาวี จะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว