xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.บุรุนดีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (10 ก.ค. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง พลตรี เอวาริสเต อึนดายีชีมีเย (Major General Evariste Ndayishimiye) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ฯพณฯ พลตรี เอวาริสเต อึนดายีชีมีเย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี
กรุงบูจุมบูรา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดี
ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบุรุนดี

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว