xs
xsm
sm
md
lg

พอ.สว.ลำพูนเผยแผนช่วยเหลือด้านการแพทย์กับ ปชช.พื้นที่ห่างไกล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน พอ.สว. ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.จังหวัดลำพูน เพื่อออกให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์สำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยการดำเนินงานในปี 2563 นั้น ได้ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนวัดหนองยวง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จะออกหน่วยช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ม.1 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา และที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอแนวทางการออกหน่วยให้บริการประชาชนในปี 2564 ด้วย