xs
xsm
sm
md
lg

4 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ร่วมใจปันสุข มอบของกินของใช้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย สวนอุตสาหกรรมศรีราชา สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรมลำพูน และสวนอุตสาหกรรมแม่สอด ต้องการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยลงพื้นที่ไปมอบ “ถุงปันสุข” ที่บรรจุชุดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ ปลากระป๋องซื่อสัตย์ รวมทั้งของใช้จำเป็น ให้กับหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และชุมชน เพื่อนำไปบริหารจัดการและส่งมอบให้กับผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยสวนอุตสาหกรรมศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งมอบถุงปันสุขให้กับกองทุนชลบุรีต้องรอด เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี ชุมชนรอบเครือสหพัฒน์ ศรีราชา หน่วยงานราชการ กรมโยธาธิการผังเมือง และประชาชนทั่วไป

สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบถุงปันสุขให้กับจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล กำนันในเขตพื้นที่รอบเครือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแดง

สวนอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบถุงปันสุขให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลเวียงยอง สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง

สวนอุตสาหกรรมแม่สอด จังหวัดตาก ส่งมอบถุงปันสุขให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา และยังได้จัดบรรยายเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการให้แก่พนักงานไทย-เมียนมา
กำลังโหลดความคิดเห็น