xs
xsm
sm
md
lg

แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน พร้อมรับมือ 6 โรคระบาดช่วงหน้าฝน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเตรียมพร้อมรับมือ 6 โรคระบาดช่วงหน้าฝน เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดตามฤดูกาล โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคไข้เลือดออก โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องคอยสังเกตอาการของเด็ก อย่าให้ป่วยง่าย ต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก โดยให้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นปรุงสุก ทานผักหรือผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามิน ดื่มน้ำอุ่นให้มากๆ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วย ล้างมือเป็นประจำ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้