xs
xsm
sm
md
lg

คค.ปรับแผนการจราจรรองรับ ปชช.กลับเข้ากรุงหลังหยุดยาว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สถานการณ์การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 5,570,909 คนต่อเที่ยว ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มีปริมาณจราจรเข้าและออกกรุงเทพฯ 7,441,758 คัน และเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม 239 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 36 ราย ได้รับบาดเจ็บ 252 ราย โดยเกิดขึ้นบนถนนที่เป็นทางตรงมากที่สุด ร้อยละ 57.81 รถปิคอัพเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 37.97 ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด คิดเป็น ร้อยละ 67.78 และ จ.ชลบุรี เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจำนวน 17 ครั้ง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางกลับของประชาชน ที่คาดว่าวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดจะมีปริมาณการเดินทางขากลับสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ โดยกรมทางหลวงได้ร่วมกับกองทัพอากาศใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางบริเวณทางต่างระดับสระบุรี ถนนมิตรภาพ และถนนสายเอเชีย เพื่อควบคุมและสั่งการให้การบริหารจัดการจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น