xs
xsm
sm
md
lg

จีนขู่ตอบโต้หากสหราชอาณาจักรให้สัญชาติแก่พลเมืองฮ่องกง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถานทูตจีน ณ กรุงลอนดอน ออกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ว่า จากกรณีที่นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ ว่า การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคือการละเมิดข้อตกลงปี 2527 และสหราชอาณาจักรเสนอให้สัญชาติแก่พลเมืองประมาณ 3 ล้านคน ในอดีตดินแดนอาณานิคมของสหราชอาณาจักร เพื่อให้สามารถพักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ถาวรนั้น จีนจะดำเนินมาตรการตอบโต้ เพราะถือเป็นการดำเนินมาตรการแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งขัดต่อข้อตกลง กฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่รับรองความเป็นอิสระของฮ่องกงภายใต้หลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ

ด้านนายโดมินิก ราบ รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร กล่าวว่า กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเป็นการละเมิดความเป็นอิสระของฮ่องกงอย่างชัดเจน และเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสรีภาพของประชาชน ซึ่งจากการที่จีนเป็นสมาชิกระดับแนวหน้าของประชาคมระหว่างประเทศ สหราชอาณาจักรจึงคาดหวังให้จีนดำเนินการตามพันธกรณีและความรับผิดชอบระหว่างประถเทศ