xs
xsm
sm
md
lg

รมว.แรงงานสั่ง กกจ.กวดขันแรงงานต่างด้าวห้ามทำงานที่กำหนด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ร.ม.ล.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมการจัดหางาน ติดตามกวดขันและตรวจสอบการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่  

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า กกจ.จะบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด และใกล้ชิดในทุกพื้นที่ พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ และดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 คือตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ของ กกจ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวทั่วประเทศแห่งละ 28,188 ราย คนต่างด้าว 363,756  คน และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ 1,190 ราย