xs
xsm
sm
md
lg

อุทยานฯ 127 แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวพรุ่งนี้วันแรก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สำรวจความเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาการปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ปิดอุทยานแห่งชาติทุกแห่งปีละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งแต่ละอุทยานจะปิดไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากแต่ละแห่งมีความเปราะบางของระบบนิเวศไม่เท่ากัน รวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย เช่น การเกิดมรสุมในฝั่งทะเลอันดามัน เกิดน้ำป่าไหลหลาก ภายในถ้ำมีอันตราย และร้านค้าผู้ประกอบการ คาดว่าจะประกาศช่วงเวลาปิดอุทยานแต่ละแห่งได้ภายในปี 2564

ขณะที่ความพร้อมเปิดบริการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 127 แห่งทั่วประเทศ วันแรกวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.63) หลังปิดช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 ไปนานถึง 3 เดือน ด้วยการนำแอปพลิเคชันที่เป็นระบบการจองล่วงหน้า "QueQ" เข้ามาใช้ในการเปิดให้จองตั๋วเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ลดความแออัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญเป็นการรักษาการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงที่โรคโควิด-19 ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ ถือเป็นการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในรูxแบบ "New Normal National Park" ที่จะเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเข้าท่องเที่ยว 15 วัน ภาพรวมทุกอุทยานแห่งชาติที่เปิดให้บริการมีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว โดยทุกคนต้องสแกนเข้า-ออก ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้ง

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า หลังทดลองระบบการจองล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น "QueQ" ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่ามียอดจองทั่วประเทศ 30,000 คน ส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับแรก ที่มีการจองตั๋วล่วงหน้าจนถึงวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ภาพรวมสามารถอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้เฉลี่ย 5,000 คน แต่เปิดให้จองล่วงหน้าเพียง 3,500 คน แล้วสามารถมารอรับซื้อตั๋วเข้าท่องเที่ยวได้บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานอีก 1,500 คน