xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำหลากใน 5 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 457 ครัวเรือน ถนน 1 สาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต โดยปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว