xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยสถานการณ์น้ำไหลหลากคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบันส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำพูน พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 375 ครัวเรือน ถนน 1 สาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป