xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานประชุมเตรียมแผนจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กระทรวงแรงงาน จัดประชุมเพื่อเตรียมแผนการจัดการส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับอนุญาตจัดหางาน กว่า 80 บริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้ทันที หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย และสู่ภาวะปกติ

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สถานกิจการหลายแห่งปิดตัวลง หรือหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้แรงงานและประชาชนทั่วไปต้องหยุดงาน ขาดรายได้ กระทบกับการจัดส่งแรงงานไทยไปยังต่างประเทศ โดยตลาดแรงงานที่สำคัญของไทย ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศต้องคำนึงความปลอดภัยมากที่สุด

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เชื่อว่า ภาคเอกชนหรือบริษัทจัดหางาน องค์กรผู้ส่งออกแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจะมีบทบาทสำคัญในการเร่งการติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศ เพื่อการเดินทางเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศได้ ภายหลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตั้งเป้าจัดส่งแรงงานในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน 2563 จำนวน 52,253 คน