xs
xsm
sm
md
lg

มติคณะสงฆ์ให้“พระเดือนชัย”ออกจากพื้นที่มุกดาหารปมโชว์สื่อวิญญาณ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุต) มีคำสั่งให้ พระเดือนชัย ธมมวิจโย สังกัดวัปป่าศรัทธาธรรม (ถ้ำหีบ) ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร พำนักอยู่ที่พักสงฆ์ถ้ำจารย์ครูภูหินด่าง อ.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ออกจากพื้นที่ จ.มุกดาหาร เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณเพศ แสดงตนสื่อทางวิญญาณ และให้เลขปริศนา ซึ่งผิดธรรมวินัยและกฎระเบียบคำสั่งของมหาเถรสมาคม โดยเจ้าคณะในท้องที่ได้เตือนแล้วแต่ไม่เป็นผล