xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. 19 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เว็บไซต์ราชกิจจนุเบกษาออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กระบี่ ชัยนาท ชุมพร ตรัง ตราด นครปฐม ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง ราชบุรี สตูล สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี สำหรับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ให้ถือว่ามีพื้นที่อยู่ใน เขตเลือกตั้งเดียวกับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา ลงนามประกาศนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง