xs
xsm
sm
md
lg

FDA ถอนอนุญาตให้ใช้ยารักษาโรคมาลาเรีย รักษาผู้ป่วยโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ FDA ประกาศถอนการอนุญาตให้ใช้ยารักษาโรคมาลาเรีย ไฮดร็อกซีคลอโรควีน (Hydroxychloroquine) และ คลอโรควีน (Chloroquine) ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กรณีฉุกเฉิน ท่ามกลางหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่า ยาดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล และมีผลข้างเคียงที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ สนับสนุนให้ใช้ยานี้อย่างเปิดเผยในการรักษาผู้ติดเชื้อ แต่ FDA ยืนยันว่า ยาทั้งสองชนิดนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา และประโยชน์ที่จะได้จากยานี้ไม่แน่ชัด