xs
xsm
sm
md
lg

อุทยานฯ ภูเรือเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal 1 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย แจ้งว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะเปิดให้เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal พร้อมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และหลัก Social Distancing โดยทางอุทยานแห่งชาติภูเรือได้เตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือไว้ ได้แก่ การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยว ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนบุคลากรให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัววิถีใหม่ (New normal) เพื่อเตรียมการเปิดการท่องเที่ยว กำชับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจในการตรวจวัดอุณหภูมิและวิธีการเก็บเงิน มีจุดติดตั้ง เจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ ล้างมือ บริเวณ ด่านตรวจที่ 1,2 จุดขึ้นลงรถยอดภูเรือ หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 ศาลาชมวิว ทุกจุด ทำจุดให้ ยืน/นั่ง เพื่อเว้นระยะห่าง ฉีดยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดบริการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยจะให้เข้าครั้งละไม่เกิน 103 คนต่อช่วงเวลา 30 นาที และไม่เกิน 2,678 คนต่อวัน เพื่อความปลอดภัย ของทุกคน จัดทำ QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ จัดซื้อ Face shield ถุงมือยาง ฯลฯ ให้บุคลากรที่ต้องติดต่อกับ นักท่องเที่ยว จัดเตรียมถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เตรียมแผงกั้นโปร่งแสงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ บริเวณที่ต้องติดต่อกับนักท่องเที่ยว เช่น เคาท์เตอร์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 และด่านเก็บค่าบริการ