xs
xsm
sm
md
lg

กฟภ.แนะวิธีรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่ 7-Eleven

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA แนะนำการรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่ 7-Eleven ดังนี้

1.ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินประกันต้องไปรับด้วยตนเอง

2.นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้มีสิทธิ์รับเงินประกัน เลขที่บัตรฯ ที่ขอรับเงินต้องตรงกับชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า ผู้จัดการมรดก ทายาทผู้รอรับเงินเท่านั้น

3. PEA จะส่งรหัส 6 หลัก ทาง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน

โดยขั้นตอนการขอรับเงินคืน

1.เสียบบัตรประชาชนและถ่ายรูปหน้าผู้รับเงิน เพื่อยืนยันตัวตน

2.กดจำนวนเงินตามที่ SMS แจ้งไว้ ถ้ามีจุดทศนิยม ใส่ให้ครบถ้วน

3.กดรหัส 6 หลัก จากข้อความ SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน