xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.ยัน 15 มิ.ย.พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวด 2 กว่า 7.1 ล้านราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมโอนเงินเยียวยางวดที่ 2 ของเดือนมิถุนายน ให้เกษตรกร 711,582 ราย ที่รับเงินงวดที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว โดยเงินจะเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ซึ่งโอนได้วันละประมาณ 1 ล้านราย คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นใน 1 สัปดาห์

สำหรับวันนี้ (9 มิ.ย.) เกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารอื่นจะรับเงินเยียวยางวดแรกช่วงบ่ายเป็นต้นไป รวม 24,342 ราย เป็นเงิน 21.70 ล้านบาท ล่าสุดนำรายชื่อผู้ที่ไม่พบบัญชี 181,369 ราย ส่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ซึ่งจะให้หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนระดับภูมิภาคติดตามถึงบ้าน ขณะที่ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง รวมทั้งประสานผู้นำชุมชนเพื่อบอกเกษตรกรให้แจ้งหมายเลขบัญชีที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ทางด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้รวบรวมจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ได้ 189,834 ราย แต่ยังมีรายชื่อที่อยู่ระหว่างนำข้อมูลการอุทธรณ์เข้าระบบเพิ่มเติมอีก โดยที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วมี 14,941 ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณา 174,623 ราย ทั้งนี้ ได้เร่งรัดหน่วยงานขึ้นทะเบียนระดับภูมิภาคและระดับกรมให้กลั่นกรองข้ออุทธรณ์ของเกษตรกรออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของปัญหาเช่น กลุ่มที่มีชื่อในฐานทะเบียนประกันสังคมด้วย แล้วถูกเลิกจ้าง ซึ่งยื่นอุทธรณ์ว่าไม่ได้รับเงินชดเชยประกันสังคมตามมาตรา 33 หากตรวจสอบว่าเป็นจริง จะพิจารณาให้เงินเยียวยาเกษตรกร หรือผู้ที่สละสิทธิ์จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ประสงค์จะรับเงินเยียวยาเกษตรกร ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบรายชื่อยังอยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน จะถือเป็นรายชื่อตกหล่น ได้รับสิทธิ์ด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีทะเบียนเกษตรกรและทำเกษตรกรรมจริง