xs
xsm
sm
md
lg

ม.บูรพาลดค่าเทอม-ค่าหอพักช่วยนิสิต พร้อมเปิดเทอม 4 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ โดยจะมีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งในลักษณะการสอนปกติ และการสอนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะคำนึงถึงลักษณะของรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ และมาตรการป้องกันโรคเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดสรรงบประมาณ 220 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือนิสิตในช่วงภาคเรียนที่ 1/2563 อาทิ การลดค่าเทอม 10% ลดค่าหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัย 20% และจัดมอบทุนการศึกษา