xs
xsm
sm
md
lg

"ประวิตร" สำรวจเส้นทางผักตบฯ เตรียมรับมือปัญหาน้ำหลากในฤดูฝน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สำรวจเส้นทางการไหลของผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลาง (แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย คลองรังสิตประยูรศักดิ์)

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ระบุว่า ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขเป็นอย่างยิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางน้ำในการคมนาคมและขนส่งเป็นประจำ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้