xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.แจ้งสถานศึกษาเตรียมจัดสอบ นร.ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความพร้อมในการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.เห็นชอบให้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนได้นั้น ทาง สพฐ.ได้แจ้งให้สถานศึกษาที่จะจัดสอบเตรียมความพร้อมดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งหากใช้ห้องเรียน ให้จัดห้องไม่เกิน 20 คนต่อห้อง หรือหากใช้อาคารอเนกประสงค์ เช่น ห้องประชุมใหญ่ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5-2 เมตร ทั้งกำหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อนำนักเรียนมาสอบตามอาคารที่กำหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่ง รออยู่ภายนอกโรงเรียน

ส่วนการเตรียมสถานที่เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบนั้น ต้องดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการเตรียมห้องสอบหรือสนามสอบรอง สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักได้ ที่สำคัญให้โรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน และผู้สอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ก่อนเข้าห้องสอบมีจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ จัดอุปกรณ์ล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาถูพื้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ