xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.ยันไม่มีนโยบายจ่ายเยียวยาให้ทายาทเกษตรกรที่เสียชีวิต แต่อุทธรณ์ได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ไม่มีนโยบายจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับทายาทของเกษตรกรที่เสียชีวิต แต่เป็นสิทธิ์ของทายาทที่จะทำเรื่องอุทธรณ์ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้พิจารณารับช่วงต่อจากผู้เสียชีวิต ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไป

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้วกว่า 6,398,085 ราย ส่วนในรายที่มีปัญหานั้น ส่วนใหญ่เกิดจากบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะได้ประสานให้เร่งเปิดบัญชีธนาคารใหม่ โดยทางธนาคารยังสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ประมาณวันละ 1 ล้านราย