xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กษ.แนะเกษตรกรเช็กสิทธิ์เงินเยียวยาผ่าน www.moac.go.th

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระบุว่า เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และไม่มีบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th และเข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อเช็กสถานะการโอนเงินและใส่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ