xs
xsm
sm
md
lg

ดัชนีความเชื่อมั่น SME คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเดือนเมษายน อยู่ที่ระดับ 27.6 ลดลงจากเดือนมีนาคม ที่อยู่ในระดับ 31.0 โดยเป็นผลต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดทั้งเดือน ทำให้ปริมาณซื้อ-ขายสินค้า และการให้บริการธุรกิจต่างๆ ยังคงซบเซาทั่วทุกภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าได้ปรับเพิ่มขึ้นมาก โดยเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 53.0 ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ที่อยู่ในระดับ 35.5 โดยเป็นสัญญาณบวกครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ดีขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 เพราะรัฐบาลควบคุมโรคระบาดได้ดี และมีความชัดเจนของมาตรการผ่อนปรนข้อจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคาดการณ์กำลังซื้อจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบกับเดือนปัจจุบัน